Ένα εξώφυλλο απ' το 2007, στο Free Press «BLOW» ανακαλύφθηκε σήμερα στο βαθύ ίντερνετ, και χλευάστηκε αναλόγως. Όχι μόνο για τα θέματα που υπήρχαν στο εξώφυλλο που απεικόνιζε τον νεαρότερο και πιο φρέσκο Τσίπρα, αλλά και για τον τίτλο της συνέντευξής του...