© Από το βιβλίο της Γεωργίας Κόκλα- Παπαδάτου «Ομιλίες από τον Παντοκράτορα Ζακύνθου, Ζακυνθινό Λαϊκό Θέατρο», Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου
© Από το βιβλίο της Γεωργίας Κόκλα- Παπαδάτου «Ομιλίες από τον Παντοκράτορα Ζακύνθου, Ζακυνθινό Λαϊκό Θέατρο», Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου

 

Μια σκηνή από την ομιλία «Έρως και Φθόνος» του Διονυσίου Μαρκουτσά, Παντοκράτορας Ζακύνθου 1968.

Απόλαυση!