31.12.17... Σ.Τ.
31.12.17... Σ.Τ.

 

Η παράξενη χρονιά 2017. Αφού βλέπω το τελευταίο της φως απέναντι, ξάπλα αλλά όχι εντελώς, παράπονο κανένα.

Ευχές σε όλους τους ζωντανούς να ζήσουν κι άλλο.

 

Μουσική!

 

 

 

 

 

 

 

And tomorrow the sun will shine again
And on the way which I shall follow
She will again unite us lucky ones
As all around us the earth breathes in the sun
Slowly, silently, we will climb down
To the wide beach and the blue waves
In silence, we will look in each other's eyes
And the mute stillness of happiness will sink upon us

 

26.12.17... Λαγανάς
26.12.17... Λαγανάς