Τα πατρικά μου― 7 

Aitor Ortiz
Aitor Ortiz

 

Χτισμένο από τον Ελβετό καλλιτέχνη Not Vital στην Παταγωνία της Χιλής το 2014. Κάνει λίγο και αγιονορείτικος ταρσανάς...