Πρόσφυγες χρησιμοποιούν το Θησείο ως προσωρινό κατάλυμα, 1922.

 

 

.