Καμένα Βούρλα

 

(Ιούνιος 1992)

 

 

Φωτ. Σπύρος Στάβερης