Η χαρά της ζωγραφικής

 

 

Έκθεση του Εργαστηρίου Εικαστικών του Κέντρου Ημέρας "Ανοιχτή αγκαλιά"

 

 - 18/20.05.2018 -

 

 

 

 

 

 

 

"Το Κέντρο Ημέρας του σωματείου Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής & Ιατρικής "Ανοιχτή Αγκαλιά", ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2006. Εποπτεύεται από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Προσφέρει δωρεάν ομαδικά και εξατομικευμένα προγράμματα σε παιδιά ηλικίας 2,5 έως 14 ετών με διαταραχές της ανάπτυξης, της συμπεριφοράς και του συναισθήματος.


Παράλληλα και επικουρικά με τις άλλες θεραπευτικές δραστηριότητες το Εργαστήριο Εικαστικών λειτουργεί εδώ και 6 χρόνια με στόχο να κινητοποιήσει τα παιδιά αναπτύσσοντας τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, ώστε να μπορεί το καθένα να αποτυπώνει τον κόσμο γύρω του, απλοποιώντας τον και ανασυνθέτοντάς τον με το δικό του τρόπο. Η επαφή των παιδιών με ερεθίσματα που τους δίνονται με διαφορετικούς τρόπους, π.χ. με έτοιμες εικόνες που τους υποδεικνύονται είτε άμεσα είτε μέσω της αφήγησης μιας ιστορίας , τα βοηθάει να δουν, να σκεφτούν, να φανταστούν και να δημιουργήσουν δικές τους εικόνες. Επίσης η επαφή τους με διάφορα υλικά και τεχνικές τα βοηθάει να αναπτύσσουν τις χειρονακτικές και σχεδιαστικές τους ικανότητες. Όλη αυτή η διαδικασία δίνει στα παιδιά ικανοποίηση και χαρά, λειτουργεί σαν ευκαιρία διαφυγής από την καθημερινότητά τους και τους δίνει τη δυνατότητα να διεισδύσουν σε ένα κόσμο πιο προσωπικό, όπου μπορούν να δημιουργήσουν και να εκφραστούν ελεύθερα. Εκτός από τη χαρά, η δημιουργική διαδικασία επειδή απαιτεί τόλμη, αποφάσεις και επιλογές, διαχείριση εννοιών και υλικών, καλλιεργεί τη συγκέντρωση, την αυτοπειθαρχία και την αυτοεκτίμηση.
Στο εργαστήριο τα παιδιά δουλεύουν είτε ατομικά, είτε ομαδικά. Μαθαίνουν λοιπόν να συνυπάρχουν, να συνεργάζονται και να αλληλεπιδρούν, ζωγραφίζοντας, συνθέτοντας εικόνες και φτιάχνοντας μικρές ιστορίες που παρουσιάζονται στο τέλος της χρονιάς. Κάθε χρονιά κλείνει με μια γιορτή και με μια έκθεση των έργων τους."

Κέντρο Ημέρας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε παιδιά με νοητική υστέρηση από το Κέντρο Ημέρας "Ανοιχτή Αγκαλιά" (MIS 5002543), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09 "Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της φτώχειας και των Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής" του Ε.Π "Αττική 2014-2020".Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Πληροφορίες:

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ "ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ" Φ.Κ.Π.Ι.

Κολοκοτρώνη 181, 19441 Κορωπί, τηλ. 210 6026212, email :[email protected]