Εν τω Ιορδάνη ποταμώ

 

 

 

  Φωτ. Σπύρος Στάβερης