Αρλέτα

 

Φωτ. Σπύρος Στάβερης

 

 

 

 © Σπύρος Στάβερης/ LIFO
© Σπύρος Στάβερης/ LIFO

 

 © Σπύρος Στάβερης/ LIFO
© Σπύρος Στάβερης/ LIFO

 

 © Σπύρος Στάβερης/ LIFO
© Σπύρος Στάβερης/ LIFO

 

 © Σπύρος Στάβερης/ LIFO
© Σπύρος Στάβερης/ LIFO

 

© Σπύρος Στάβερης/ LIFO
© Σπύρος Στάβερης/ LIFO

 

 © Σπύρος Στάβερης/ LIFO
© Σπύρος Στάβερης/ LIFO

 

 

Η φωτογράφιση είχε γίνει γύρω στο 2000 για το περιοδικό Symbol.