Το Μεγάλο Σάββατο κλείνουμε ένα χρόνο στο μνημόνιο.

 

 

 

 

Πιστεύω εις ένα ΠΑΣΟΚ,

Πατέρα Παντοκράτορα,

Ποιητήν αλλαγής και χρέους,

ορατών και αοράτων εισοδημάτων.

Και εις ένα Κύριον Παπανδρέου,

τον εγγονό του Παπανδρέου,

τον μονογενή,

τον εκ του Παπανδρέου γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων,

φως εκ φούσκας,

 

leader ακατανόητος εκ leader ακατανόητου,


γεννηθέντα ού ψηφισθέντα,

ομοούσιον τω Πατρί,

διού τα πάντα επουλήτω.

[Μπλα-μπλα-μπλα, κτλπ].

Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών.

Και ζωήν εις εξωτερικών.

Αμήν.

 


(les stixoi by Κ. Μπουχάγιερ)