Περιμένοντας το θαύμα που δεν θά 'ρθει...

Ψευδοεξώφυλλο μιας έκδοσης που ούτε έχει αναγγελθεί ουτε πρόκειται να γίνει ποτέ, για λόγους δικαιωμάτων
Ψευδοεξώφυλλο μιας έκδοσης που ούτε έχει αναγγελθεί ουτε πρόκειται να γίνει ποτέ, για λόγους δικαιωμάτων