Η ΓΣΕΕ ζητά επείγουσα υπουργική απόφαση για την προστασία των εργαζομένων από τον καύσωνα

Η ΓΣΕΕ ζητά επείγουσα υπουργική απόφαση για την προστασία των εργαζομένων από τον καύσωνα Facebook Twitter
ΑΠΕ/ΜΠΕ
1

Την επείγουσα έκδοση υπουργικής απόφασης για την προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αυξημένο κίνδυνο θερμοπληξίας, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, ζητά η ΓΣΕΕ με επιστολή της προς τους υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας, τον Ειδικό Γραμματέα ΣΕΠΕ και τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα, η Συνομοσπονδία ζητά να ορισθούν ρητά και με σαφήνεια τα ειδικά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε περίπτωση καύσωνα και οι κυρώσεις σε βάρος των εργοδοτών, που δεν συμμορφώνονται στις υποχρεώσεις πρόνοιας και προστασίας της υγείας και της ασφάλειας. Επίσης, ζητά να ορισθούν ρητά οι εργασίες που απαγορεύεται να γίνονται σε συνθήκες καύσωνα, σύμφωνα, άλλωστε και με προβλέψεις που περιέχονταν σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές καταγγελίες που περιέρχονται στη γνώση της ΓΣΕΕ, τονίζεται στην επιστολή ότι η ειδική νομοθέτηση είναι κρίσιμη, καθώς η προστασία της υγείας των εργαζομένων σε συνθήκες επικίνδυνων καιρικών φαινομένων (εν προκειμένω καύσωνα) ξεπερνά τα όρια των ρυθμίσεων εργασιακού περιεχομένου, καθώς οι συνέπειες από τη μη ύπαρξή της (εργατικά ατυχήματα, τροχαία ατυχήματα, θάνατοι) αποτελούν ζήτημα δημοσίου συμφέροντος και πολιτικής προστασίας.

   Ακολουθεί η επιστολή της ΓΣΕΕ

   «Προς

   Την υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

   κα Ε. Αχτσιόγλου

   Τον Υπουργό Υγείας

   κ. Αν. Ξανθό

   Κοινοποίηση

   Ειδικό Γραμματέα ΣΕΠΕ

   κ. Ν. Ηλιόπουλο

   Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

   κ. Γ. Καπάκη

Θέμα: Επείγουσα έκδοση απαιτούμενης κανονιστικής πράξης για την προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αυξημένο κίνδυνο θερμοπληξίας, λόγω υψηλών θερμοκρασιών.

   Κυρία Υπουργέ,

   Κύριε Υπουργέ,

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες ήδη πλήττουν τη χώρα και αναμένεται να συνεχισθούν εντεινόμενες, σε συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την πολλαπλά επιβαρυμένη ατμόσφαιρα, η ΓΣΕΕ σας ζητά να προβείτε επειγόντως στην έκδοση, κατ'αρχάς, κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας (ν. 3850/2010, ΠΔ 305/1996, ΠΔ 16/1996 κλπ), θα ορίζονται ρητά και με σαφήνεια τα ειδικά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε περίπτωση καύσωνα και, κυρίως:

   α) Την περιγραφή των ομάδων υψηλού κινδύνου.

   β) Τα απαιτούμενα τεχνικά μέτρα που πρέπει προληπτικά να λαμβάνονται από τους εργοδότες, παράλληλα με κατά περίπτωση μέτρα ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες, όπως κατ' εξοχήν είναι η απαγόρευση εκτέλεσης συγκεκριμένων εργασιών.

   γ) Τις τεχνικές και οργανωτικές οδηγίες για τις μετρήσεις της θερμοκρασίας και της υγρασίας στους χώρους εργασίας.

   δ) Τις κυρώσεις σε βάρος των εργοδοτών, που δεν συμμορφώνονται στο πλαίσιο πρόνοιας και προστασίας της υγείας των εργαζομένων τους.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στις απαγορεύσεις τέλεσης συγκεκριμένων εργασιών και δεδομένου ότι κρίσιμες ρυθμίσεις προβλέπονταν σε διατάξεις συλλογικών συμβάσεων εργασίας, των οποίων αμφισβητείται η ισχύς, εξαιτίας μνημονιακών περιορισμών που δεν έχουν ακόμα αρθεί, θεωρούμε ελάχιστη υποχρέωση της Πολιτείας να αποκαταστήσει την όποια "αμφισβήτηση", περιλαμβάνοντας ρητά τις απαγορεύσεις στην ΚΥΑ που ζητούμε να εκδοθεί. Η ανάγκη αυτή καθίσταται πιο επιτακτική, δεδομένων, ανάμεσα σε άλλες, των δυσκολιών ελέγχου των σχετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, της μη δήλωσης της πραγματικής απασχόλησης (ειδικότητας) των εργαζομένων, της μη χορήγησης σωστού εξοπλισμού εργασίας, όπως και ατομικών μέσων προστασίας, κλπ.

   Ενδεικτικά, αναφέρουμε:

   - Τη διάταξη της ΣΣΕ Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και Συναφών Κλάδων όλης της χώρας, βάσει της οποίας οι σχετικές εργασίες διακόπτονται σε περιπτώσεις καύσωνα, όταν η θερμοκρασία στον τόπο εργασίας υπερβαίνει τους 38ο C υπό σκιά, ενώ το ημερομίσθιο καταβάλλεται, χωρίς καμία περικοπή.

   - Τη διάταξη της ΣΣΕ για τους εργαζόμενους σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες (μεταλλουργικές) Ν. Πειραιά-Αττικής και Νήσων, βάσει της οποίας, όταν η ΕΜΥ δίνει θερμοκρασία 36ο και 37ο C διακόπτονται οι εργασίες από τις 14:00 έως τις 18:00 και όταν δίνει θερμοκρασία 38ο C και πάνω, το ωράριο εργασίας είναι μεταξύ 07:00 έως 13:00, χωρίς καμία περικοπή του ημερομισθίου, η δε διακοπή του ωραρίου θα ισχύει, μέχρι και τις 19:00.

   - Την επέκταση σε όλες τις επιχειρήσεις που διενεργούν ταχυμεταφορές ή διανομές με δίκυκλο της διάταξης της ΣΣΕ για τους εξωτερικούς υπαλλήλους που χρησιμοποιούν δίκυκλο (διανομείς - courier) σε επιχειρήσεις εκδόσεων και βιβλιοχαρτοπωλείων, βάσει της οποίας δεν θα απασχολούνται εκτός εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων, όταν επικρατούν συνθήκες καύσωνα (38ο C και άνω). Σημειώνουμε ότι έχουν περιέλθει σε γνώση μας σοβαρότατες καταγγελίες, εξαιτίας ατυχημάτων, ανάμεσα σε άλλες και για την ταχυμεταφορά βιολογικού υλικού σε συνθήκες καύσωνα, με πολλαπλές συνέπειες και για τους εργαζόμενους και για τους ασθενείς.

Η έκδοση ενημερωτικών εγκυκλίων δεν επαρκεί για την ορθή και, κυρίως, έγκαιρη αντιμετώπιση των σοβαρότατων κινδύνων σε βάρος της υγείας των εργαζομένων από την έκθεση σε συνθήκες καύσωνα. Η έκδοση πράξης κανονιστικού περιεχομένου είναι κρίσιμη, καθώς η προστασία της υγείας σε συνθήκες επικίνδυνων καιρικών φαινομένων (εν προκειμένω καύσωνα) ξεπερνά τα όρια των ρυθμίσεων εργασιακού περιεχομένου, καθώς οι συνέπειες από τη μη ύπαρξή της (εργατικά ατυχήματα, τροχαία ατυχήματα, θάνατοι) αποτελούν ζήτημα δημόσιου συμφέροντος και πολιτικής προστασίας.

   Με τιμή

   Ο Πρόεδρος

     Ο Γενικός Γραμματέας

    Γιάννης Παναγόπουλος

    Νικόλαος Κιουτσούκης»

Ελλάδα
1

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

σχόλια

1 σχόλια