Η υπερφορολόγηση συνεχίζει να αποτελεί πιεστικό πρόβλημα για την κοινωνία και την οικονομία - ιδιαίτερα για τη μεσαία τάξη - υπογραμμίζει ο ΣΕΒ στην τελευταία έκθεσή του. 

 

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, η υπερφορολόγηση μεγιστοποιείται στη μεσαία τάξη και ιδιαίτερα στα εισοδήματα των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα «που κατά τεκμήριο έχουν υψηλές δεξιότητες και καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης στην αγορά εργασίας». «Ως αποτέλεσμα οι πλέον παραγωγικοί συμπολίτες μας περιορίζονται συχνά σε επαγγελματικές σταδιοδρομίες με χαμηλότερα εισοδήματα ή μεταναστεύουν μαζικά. Έτσι όμως η οικονομία και οι επιχειρήσεις χάνουν τα πλέον παραγωγικά και διεθνώς περιζήτητα στελέχη τους», τονίζει ο ΣΕΒ.

 

Ο Σύνδεσμος κάνει λόγο για ποιοτικές αδυναμίες της χώρας και στρεβλό παραγωγικό μοντέλο που ακολουθείται εδώ και δεκαετίες. «Έτσι πολλές επιχειρήσεις συνεχίζουν να επιλέγουν τη δραστηριοποίηση στην παραοικονομία και σε κλάδους που διευκολύνουν την επιλογή αυτή για να αποφύγουν το πλήρες κόστος της υπερφορολόγησης. «Η επιλογή αυτή όμως έχει μεγάλο κόστος. Οι επιχειρήσεις εγκλωβίζονται σε ανοργάνωτα και μικρά σχήματα χαμηλής ανταγωνιστικότητας που δεν έχουν ελπίδα».

 

Η εξακολούθηση αυτής της κατάστασης δεν είναι βιώσιμη τονίζει ο ΣΕΒ. Για να πάρει ένας μισθωτός 40.000 ευρώ, ο εργοδότης πρέπει να πληρώσει περίπου 100.000 ευρώ. Από τα παραδείγματα που παραθέτει ο ΣΕΒ στην ειδική έκθεση προκύπτει ότι φόροι και εισφορές αποτελούν έως και το 60% της μισθολογικής δαπάνης: 

- για καθαρές ετήσιες αποδοχές 20.000 ευρώ το κράτος «αφαιρεί» από τους μισθωτούς, μέσω φόρων και εισφορών, κατά μέσο όρο το 44% από το ποσό που πληρώνει ο εργοδότης (μόνο έξι ευρωπαϊκές χώρες παίρνουν μεγαλύτερο ποσοστό). 

- για καθαρές αποδοχές 40.000 ευρώ «αφαιρείται» μέσω φόρων και εισφορών το 60% του ποσού που πληρώνει ο εργοδότης, κάτι που δεν συμβαίνει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Αποτέλεσμα της υπερφορολόγησης ήταν να μειωθεί στο μισό ο αριθμός των φυσικών προσώπων με ετήσιο εισόδημα άνω των 30.000 ευρώ από το 2009 μέχρι το 2017. Έτσι ενώ το 2009 ο αριθμός αυτής της κατηγορία μισθωτών ανερχόταν σε 527.000 φυσικά πρόσωπα, το 2017 ο αριθμός τους είχε μειωθεί σε 239.000 φυσικά πρόσωπα.

 

Ο ΣΕΒ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και προειδοποιεί ότι πρέπει: 

- να υπάρξει μια σημαντική μείωση των φόρων και ασφαλιστικών εισφορών στη μισθωτή εργασία του ιδιωτικού τομέα,

- να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση των επιβαρύνσεων σε επιχειρηματικά κέρδη και διανεμόμενα μερίσματα παράλληλα με τη βελτίωση κρίσιμων παραμέτρων του φορολογικού συστήματος για τις επιχειρήσεις όπως είναι το πλαίσιο μεταφοράς ζημιών και συμψηφισμού τους με μελλοντικά κέρδη, θέματα αποσβέσεων και ζητήματα group taxation

- να υπάρξει εκλογίκευση και εναρμόνιση με το δίκαιο του πλαισίου των ευθυνών διοικητών επιχειρήσεων.

- να υπάρξει εκλογίκευση των φόρων κατανάλωσης που επιβαρύνουν κρίσιμες εισροές για σημαντικούς κλάδους της οικονομίας, που περιλαμβάνουν τη μεταποίηση, τις ψηφιακές υπηρεσίες, τις μεταφορές επιβατών και τον τουρισμό καθώς και των φόρων επί ακινήτων.