Στη διάθεση των φορολογουμένων τέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης η πλατφόρμα για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων.

 

Οι φορολογούμενοι έχουν προθεσμία μέχρι το τέλος Ιουνίου για να υποβάλλουν τη δήλωσή τους ενώ η πληρωμή του φόρου θα γίνει από τον Ιούλιο μέχρι τον Νοέμβριο σε τρεις διμηνιαίες δόσεις.

 

Βασική αλλαγή φέτος είναι η έκδοση ατομικών εκκαθαριστικών για όλους. Αυτό σημαίνει ότι θα εκδοθούν συνολικά περίπου 9 εκατομμύρια εκκαθαριστικά έναντι περίπου 6,4 εκατομμυρίων που εκδόθηκαν το 2018.

 

Δεδομένου ότι η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ ενεργοποίησε από σήμερα την πλατφόρμα, οι φορολογούμενοι έχουν στη διάθεσή τους περίπου τρεις μήνες για να υποβάλλουν τη δήλωση.

 

 

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η υποβολή της δήλωσης γίνεται ως εξής:

 

Είσοδος με τους κωδικούς του Taxisnet.

 

Επιλογή του έτους για το οποίο ο φορολογούμενος επιθυμεί την υποβολή δήλωσης.

 

Επιβεβαίωση προσωπικών στοιχείων (ΑΜΚΑ, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση κλπ).

 

Συμπλήρωση των εντύπων Ε2 και Ε3, εφόσον υπάρχει υποχρέωση. Η σύζυγος υποβάλει τα συνυποβαλλόμενα έντυπα με τους δικούς της κωδικούς πρόσβασης.

 

Συμπλήρωση του εντύπου Ε1. Σχετικά μηνύματα καθοδηγούν τον χρήστη και τον ενημερώνουν για τυχόν ανάγκη ελέγχου της υποβληθείσας δήλωσης από την εφορία.

 

Ενημέρωση για το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.

 

Οριστική υποβολή της δήλωσης.

 

Εκτύπωση των εντύπων Ε1, Ε2, Ε3 και της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου.