Μπορεί η ανεργία να μειώθηκε στο 18% τον Δεκέμβριο (έναντι του 18,3% του Νοεμβρίου) αλλά, παρά την αύξηση της απασχόλησης, το ποσοστό ανεργίας στους νέους παραμένει πολύ υψηλό, στο 39,5% για τις ηλικίες 15-24 ετών.

 

Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι άνεργοι ανήλθαν σε 851.556 άτομα και μειώθηκαν κατά 138.274 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2017 (-14%) και κατά 16.774 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2018 (-1,9%).

 

Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.868.241 άτομα ενώ οι οικονομικά μη ενεργοί (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία) ανήλθαν σε 3.236.631.

 

Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας (23,1%) παραμένει σημαντικά υψηλότερο από εκείνο στους άνδρες (14,1%).

 

Ηλικιακά, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφονται στις ομάδες 15- 24 ετών (39,5%) και 25- 34 ετών (24,2%).

 

Ακολουθούν οι ηλικίες 35- 44 ετών (16,2%), 45- 54 ετών (14,4%), 55- 64 ετών (13,9%) και 65- 74 ετών (8,7%).

 

Ανά περιοχή

 

Στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Ήπειρος- Δυτική Μακεδονία (21,1% τον Δεκέμβριο), το Αιγαίο (19,6%) και η Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα (19%).

 

Ακολουθούν, η Αττική (18,5%), η Μακεδονία- Θράκη (18,5%), η Πελοπόννησος- Δυτική Ελλάδα- Ιόνιοι Νήσοι (18,3%) και η Κρήτη (8,3%).