Αγκαλιάζεις το σπίτι σου και με τα δύο χέρια
τόσο σφιχτά,
που προκαλείς ρωγμές στο κτίριο.
Το αφήνεις ελάχιστα
από την αγάπη σου.
Προσκαλείς μια φιλία,
το παραβιάζει.
Το γεμίζει
σκόνες και παραισθησιογόνα
Οι ρωγμές μεγαλώνουν.

Οι φίλοι συσφίγγουν.

Κρατούν τα χέρια ενωμένα,
τα χαϊδεύουν και τα παρηγορούν.
Οι σκόνες υποχωρούν,
κάθε βήμα,ένας δυνατός αέρας.