18 πράγματα που μπορεί να βλέπει αυτός ο τύπος καθώς κάνει σεξ

 

Καταλαβαίνω πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος ή κάποια μόνος/η τα γυαλιά και τη συσκευή εικονικής πραγματικότητας, και μπορώ να φανταστώ τι θα βλέπει. 

 

Όμως αυτοί που τη χρησιμοποιούν όταν το κάνουν με άλλο, πραγματικό άτομο, τι στην ευχή βλέπουν;

 

Τα παρακάτω memes προσπαθούν να απαντήσουν το ερώτημα...

 

1.

18 πράγματα που μπορεί να βλέπει αυτός ο τύπος καθώς κάνει σεξ

 

2. 

18 πράγματα που μπορεί να βλέπει αυτός ο τύπος καθώς κάνει σεξ

 

3. 

18 πράγματα που μπορεί να βλέπει αυτός ο τύπος καθώς κάνει σεξ

 

4. 

18 πράγματα που μπορεί να βλέπει αυτός ο τύπος καθώς κάνει σεξ

 

5. 

18 πράγματα που μπορεί να βλέπει αυτός ο τύπος καθώς κάνει σεξ

 

6. 

18 πράγματα που μπορεί να βλέπει αυτός ο τύπος καθώς κάνει σεξ

 

7. 

18 πράγματα που μπορεί να βλέπει αυτός ο τύπος καθώς κάνει σεξ

 

8. 

18 πράγματα που μπορεί να βλέπει αυτός ο τύπος καθώς κάνει σεξ

 

9. 

18 πράγματα που μπορεί να βλέπει αυτός ο τύπος καθώς κάνει σεξ

 

10. 

18 πράγματα που μπορεί να βλέπει αυτός ο τύπος καθώς κάνει σεξ

 

11. 

18 πράγματα που μπορεί να βλέπει αυτός ο τύπος καθώς κάνει σεξ

 

12. 

18 πράγματα που μπορεί να βλέπει αυτός ο τύπος καθώς κάνει σεξ

 

13.

18 πράγματα που μπορεί να βλέπει αυτός ο τύπος καθώς κάνει σεξ

 

14. 

18 πράγματα που μπορεί να βλέπει αυτός ο τύπος καθώς κάνει σεξ

 

15. 

18 πράγματα που μπορεί να βλέπει αυτός ο τύπος καθώς κάνει σεξ

 

16. 

18 πράγματα που μπορεί να βλέπει αυτός ο τύπος καθώς κάνει σεξ

 

17. 

18 πράγματα που μπορεί να βλέπει αυτός ο τύπος καθώς κάνει σεξ

 

18. 

18 πράγματα που μπορεί να βλέπει αυτός ο τύπος καθώς κάνει σεξ
Inception!