Απειλές

 

 

 

Φράπα το δερματάκι

 

 

 

Γλυκούλια μου!!!

 

 

 

Ποιος ξεχνάει;

 

 

 

μήτηρ πάσης μαθήσεως

 

 

 

Άστο καλύτερα

 

 

 

Αυτά δεν μπορεί

 

 

 

Έτσι, και χειρότερα

 

 

 

Θέλω, θέλω

 

 

 

Καλό ε;