Είμαι ήδη

 

 

 

Να φύγω να πάω, που; Να μείνω να κάνω, τι;

 

 

 

Αντιγράφω

 

 

 

Μια γνήσια, αναπάντητη απορία

 

 

 

τιντούτο;

 

 

 

Έλα μου ντε

 

 

 

 Χόμε αλόνε;))

 

 

 

Πατημένα

 

 

 

Ελπίδα είναι το άρωμα μιας αχνιστής φρατζόλας

 

 

 

Καιρός για τρέλες