Βαστάτε γερά

 

 

 

Σαν έτοιμοι από καιρό

 

 

 

Πειράματα

 

 

 

Χέι

 

 

 

Καλό

 

 

 

Υπερβολές

 

 

 

Πιάσαμε ταβάνι

 

 

 

Η παρέα έχει σημασία

 

 

 

Τστστστστς