Με φόρα όμως

 

 

 

Να γίνει της απλοποίησης

 

 

 

Για τα κάγκελα

 

 

 

generation gap

 

 

 

Εννοείται

 

 

 

Συναρτησιακή εξίσωση

 

 

 

Σωστό

 

 

 

Εδώ και ώρες

 

 

 

Με τη σειρά