Να, κάτι τέτοιες αδικίες βλέπεις...

 

 

 

 

Με απλές και συνοπτικές διαδικασίες!

 

 

 

 

1 - 0! 

 

 

 

 

Τι να κάνουμε, συνήθειες. 

 

 

 

 

Εεε βέβαια, τέτοιοι είναι. 

 

 

 

 

Κάτι ενδιάμεσο δεν παίζει;  

 

 

 

 

Ντάξει, παιδιά, ό,τι θέλει ο καθένας. 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΠΕΙΤΕ...

 

 

 

 

Χρόνια τώρα το αναρωτιέμαι. 

 

 

 

 

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά.