Αφού όλοι δικαιούνται 15 λεπτά δημοσιότητας!

 

 

 

 

Λεπτομέρειες...

 

 

 

 

Καλέ του Θεού είναι!

 

 

 

 

Μισές δουλειές κάνετε...

 

 

 

 

Πενία τέχνας κατεργάζεται.

 

 

 

 

Άλλο ένα από τα ίδια θα ήθελα!

 

 

 

 

Μια κάποια ανυπακοή.

 

 

 

 

Με έπιασε μια λιγουρίτσα! 

 

 

 

 

Μωρό δεν είπαμε;

 

 

  

 

Φτου γκαντεμιά!