Δεν θέλει και ιδιαίτερη σκέψη.

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Παρασκευής 12/06/2020

 

 

Να τες οι κοινωνικές ανισότητες...

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Παρασκευής 12/06/2020

 

 

Κάτι ερωτήσεις που κάνουν ορισμένοι. 

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Παρασκευής 12/06/2020

 

 

Ό,τι μπορεί ο καθένας μας!

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Παρασκευής 12/06/2020

 

 

Έτσι να βολευτούμε λίγο.  

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Παρασκευής 12/06/2020

 

 

Καλημέρα, όλη μέρα! 

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Παρασκευής 12/06/2020

 

 

Να, αυτά δεν μπορώ... 

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Παρασκευής 12/06/2020

 

 

Εεε, για δώστε μου έναν λόγο, παιδιά μου;  

 

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Παρασκευής 12/06/2020

 

 

Όλοι όμως!