Απάντηση σε σχετική εγκύκλιο την οποία εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας για το άνοιγμα των σχολείων, χωρίς να αναφέρεται στην πρωινή προσευχή, έδωσε η Ιερά Σύνοδος.

 

Σε ανακοίνωση της το μεσημέρι μετά από συνεδρίαση,  η Ι.Σ. σημειώνει ότι η πρωινή προσευχή δεν καταργείται, στέλνοντας μήνυμα στον Νίκο Φίλη.   

 

Στην ανακοίνωση τους οι ιεράρχες τονίζουν ότι «σε σχέση με δημοσιεύματα, στα οποία αναφέρεται ότι καταργείται η προσευχή στα σχολεία διευκρινίζεται ότι η πρωινή προσευχή στα σχολεία συνεχίζει να προβλέπεται στο άρθρο 13 παρ. 5 εδάφιο α του Προεδρικού Διατάγματος 201/1998 (ΦΕΚ Α' 161/1998), ενώ η συγκεκριμένη διάταξη επαναλαμβάνεται στην Εγκλύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, η οποία υπενθυμίζει ότι: "Τέλος εφαρμόζονται οι προβλέψεις του Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161 τ. Α'), άρθρο 13, παρ. 5, εδάφιο α και β και παρ. 10, εδάφιο δ». Ειδικότερα, κατά το άρθρο 13 παρ. 5 εδάφιο α του Προεδρικού Διατάγματος 201/1998 προβλέπεται ότι: «α. Πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού στο προαύλιο του σχολείου με ευθύνη των εκπαιδευτικών που εφημερεύουν......"».

 

Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Ιούνιο ο Υπουργός Παιδείας είχε πει για την πρωινή προσευχή: «Θέλουμε τα παιδιά να είναι πιο ελεύθερα. Δεν είναι ούτε αμαρτία να πείτε ότι μια μέρα δεν θα ξεκινάτε με πρωινή προσευχή στα σχολεία. Δεν θέλουμε φετφάδες. Όχι στην ομοιομορφία στα σχολεία».