Η Μαρία Κ. επιλέγει σήμερα τα 11 κομμάτια που θα σύστηνε σε ακροατές που δεν πολυείχαν έρθει σε επαφή ακόμα με το συγκρότημα...

  

 

 

1) IN A MANNER OF SPEAKING...

 

 

 

 

2) No Tears

 


 

 

 

3) In Heaven

 


 

 

 

4) Jinx

 


 

 

 

5) A home away 

 


 

 

 

6)  Mata Hari

 


 

 

 

7) Everything You Want

 


 

 

 

8) In the Name of Talent (Italian Western 2)

 


 

 

 

9)  Desire

 


 

 

 

10) The Stranger

 


 

 

 

11) What Use?

 

 

 

 

Προσθέστε ελεύθερα :)