Λήγει σήμερα η προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας για το 2020.

 

Σημειώνεται πως όσοι επιθυμούν να θέσουν το ΙΧ τους σε ακινησία, μπορούν μέχρι και σήμερα να καταθέσουν τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας.

 

Όσοι δεν καταθέσουν τα παραπάνω αλλά και δεν πληρώσουν το προβλεπόμενο ποσό, επιβαρύνονται με πρόστιμο το οποίο ισούται με το ποσό των τελών κυκλοφορίας.

 

Η εκπρόθεσμη πληρωμή των τελών κυκλοφορίας ή η μη πληρωμή τους επισύρει πρόστιμο στο 100% των τελών που αναλογούν στο όχημα. Συγκεκριμένα:


Πρόστιμο ισόποσο των τελών, αν το όχημα είναι δίκυκλο/τρίκυκλο Ι.Χ. ή επιβατικό Ι.Χ.
Πρόστιμο ίσο με το 50% των τελών, αν το όχημα είναι επιβατικό Δ.Χ. ή φορτηγό ή λεωφορείο.
Μηδενικό πρόστιμο, αν τα τέλη κυκλοφορίας είναι λιγότερα από 30 ευρώ.