Δυνατότητα να λάβουν ελληνική υπηκοότητα ενδέχεται να έχουν στο μέλλον πολίτες τρίτων χωρών, που θα αποκτούν ακίνητη περιουσία τουλάχιστον δύο εκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα και θα καταχωρούνται ως μόνιμοι κάτοικοι. 

 

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα «Καθημερινή», η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην θεσμοθέτηση επιπλέον κινήτρων για την προσέλκυση ξένων επενδυτών στον κλάδο του real estate, πέρα από το πρόγραμμα «χρυσής βίζας», ακολουθώντας το παράδειγμα και άλλων κρατών της Ευρώπης. 

 

Το πρόγραμμα της «χρυσής βίζας» θεσπίστηκε το 2013 και προβλέπει την χορήγηση πενταετούς άδειας παραμονής στην Ελλάδα, σε πολίτες τρίτων χωρών που αποκτούν ακίνητη περιουσία τουλάχιστον 250.000 ευρώ. Μάλιστα με τον νόμο 4605/2019 τον περασμένο Μάρτιο, η «χρυσή βίζα» επεκτάθηκε και σε όσους επενδύουν σε μετοχές και ομόλογα.

 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το σχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση προβλέπει την χορήγηση της ελληνικής υπηκοότητας σε όποιον πολίτη τρίτης χώρας αποκτά κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα αξίας τουλάχιστον 2 εκατομμυρίων ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λάβουν την υπηκοότητα ακόμη και αν έχουν αποκτήσει την ακίνητη περιουσία μέσω νομικού προσώπου, υπό την προϋπόθεση οι μετοχές (ή τα εταιρικά μερίδια αντίστοιχα) να ανήκουν σε αυτούς εξ ολοκλήρου.

 

Ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταγράφεται ως μόνιμος κάτοικος Ελλάδας με κατοικία αξίας τουλάχιστον 500.000 ευρώ. Προκειμένου να αποφευχθούν απάτες, προβλέπονται συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας και για να χορηγηθεί η υπηκοότητα, θα πρέπει το τίμημα της ακίνητης περιουσίας να καταβάλλεται εξ ολοκλήρου κατά την υπογραφή του συμβολαίου αγοράς.

Η πληρωμή θα γίνεται είτε με τραπεζική επιταγή είτε με κατάθεση τραπεζικού εμβάσματος σε λογαριασμό του δικαιούχου σε ελληνική τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα που τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Τέλος, αναμένεται να τεθεί όριο στον αριθμό των πολιτογραφήσεων που θα επιτρέπονται κάθε χρόνο, που σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα «Καθημερινή» θα προσδιοριστεί στις 200 ετησίως.

 

Αν τελικά υλοποιηθεί το σχέδιο, η Ελλάδα θα ακολουθήσει το μοντέλο της Κύπρου. Οι σύζυγοι των επενδυτών θα μπορούν να υποβάλλουν ταυτόχρονα αίτηση ενώ για τα παιδιά και τους γονείς του, η αντίστοιχη αίτηση θα μπορεί να υποβληθεί αφού ολοκληρωθεί η πολιτογράφηση του ενδιαφερόμενου επενδυτή.