Ελάτε όλοι παιδιά μου να ταυτιστούμε!

 

 

 

 

Άλλο κι ετούτο.  

 

 

 

 

Καλέ τι πρόβλημα παίζει εδώ;

 

 

 

 

Εεμμ, τι να κάνουμε, υπάρχουμε και εμείς!

 

 

 

 

Μη λέμε και τα αυτονόητα! 

 

 

 

 

... καιρός δεν είναι;

 

 

 

 

Άλλο κακό κι ετούτο, αφήστε...  

 

 

 

 

Βρε το ανιψάκι ταλέντα που τα έχει...  

 

 

 

 

Εεε, εντάξει, μην τα ισοπεδώσουμε και όλα.  

 

 

 

 

Μια λιγουρίτσα...