Το έργο, βασισμένο σε ένα διήγημα του  Ένγκαρ Άλαν Πόε με τίτλο «Wilson & Wilson», παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο θέατρο και διαπραγματεύεται το θέμα του σωσία, τον διχασμό προσωπικότητας, τις εσωτερικές συγκρούσεις, τις εμμονές, και άλλες ψυχικές διαταραχές.