Μία σύγχρονη κωμωδία βασισμένη πλήρως στο μύθο της Αντιγόνης. Μέσα από διακωμώδηση θίγονται οι αξίες του κλασικού μύθου όπως αυτή της οικογένειας, η σχέση του ανθρώπου με την εξουσία αλλά και τα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα του τότε και του σήμερα.