Το Άσμα Ασμάτων, το ωραιότερο ερωτικό ποίημα, σε μια παράσταση με την μορφή χορικού που θα στηρίζεται πάνω στην κίνηση, τον λόγο και τη μουσικότητα του λόγου.