Χρόνια μετά την μεγάλη επιτυχία, ο έρωτας του δασκάλου στη σχολή κωφάλαλων, με την κοπέλα που δεν θέλει να μάθει να μιλά, ξανά στη σκηνή.