Στη Νέα Υόρκη του 20ου αιώνα, εφτά φίλοι, πίσω από ένα ακουστικό διεκπεραιώνουν κάθε είδους υπόθεση αλλά αναβάλλουν συνεχώς το να συναντηθούν.