Η αιώνια προστριβή μιας πεθεράς με τη νύφη της. Η ιστορία μιας πεθερας που διεκδικεί συνεχώς τον γιο της και απορρίπτει μετά βδελυγμίας κάθε σύντροφό του, όποια άλλη γυναίκα  που θα τολμήσει να διεκδικήσει την προσοχή και την αγάπη του.