Η σχέση δύο γυναικών, αντανακλά την πολυμορφία των δεσμών που αναπτύσσουν, τις εναλλαγές των ρόλων που καλούνται να ενσαρκώσουν. 

Ένα θεατρικό έργο που αποτελεί μια βαθύτερη μελέτη στον γυναικείο ψυχισμό και την γυναικεία αντιμετώπιση πάνω στο γεγονός του θανάτου.