Η πολυπλοκότητα του ανθρώπινου όντος και της διαρκής αναζήτησης και γνώσης της ψυχής σε μια χορευτική perfomance.