Σε αυτή τη σύγχρονη προσέγγιση του μύθου τονίζεται η ανάγκη για υπέρβαση, για προσφυγή σε αδιαπραγμάτευτες αξίες, όπως η αξία στους όρκους των θεών που επικαλείται, υπερασπίζεται, και μας θυμίζει η Μήδεια.