Μία Γυναίκα, ένα Σώμα, μία Φωνή  ξεδιπλώνεται, μάχεται, νικά, διαλύεται και ξαναγεννιέται.

Ένα παλλόμενο σώμα, που μεταφέρει την ψυχή και τον ήχο στον κόσμο του πάθους, της αγάπης και του καταδικασμού της, μέσα σε ένα ταξίδι μεταμόρφωσης.