Δανειζόμενοι τα πρόσωπα από το έργο του Bernard Marie Koltes και την έννοια του εμπορίου στη δυτική κοινωνία, ως φορείς και αρχέτυπα, στήνουμε έναν οριακά ''πλατωνικό'' διάλογο, διαπραγματευόμενοι κάποια κομβικά δίπολα που καθορίζουν την καθημερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου. Η σκηνή μετατρέπεται σε ένα δημόσιο εξομολογητήριο. Όσο αμφίβολη είναι η αμαρτία, άλλο τόσο αμφίβολη είναι και η άφεση...

Ένας Ντήλερ κι ένας Πελάτης συναντιούνται σε έναν απροδιόριστο χώρο για να διαπραγματευτούν τη δυνατότητα πώλησης και αγοράς ενός Αγαθού που δεν κατονομάζεται.

Με μοναδικό όπλο τον Λόγο τους – που δεν είναι πιο αδύναμος από ένα μαχαίρι ή από ένα περίστροφο – σχεδιάζουν και εκτελούν μια ιδιότυπη και απρόβλεπτη μονομαχία. Οι όροι της είναι μάλλον θολοί και αμφίσημοι. Οι ρόλοι του νικητή και του ηττημένου εναλλάσσονται διαρκώς κάτω από το πρίσμα του φόβου και της αβεβαιότητας που δεν επιτρέπουν την οριστική ρήξη ή την οριστική συμφιλίωση. Κι όταν τελικά υποχρεώνονται να αποφασίσουν και να επιλέξουν τη λήξη της μονομαχίας, αδυνατούν να θυμηθούν την αιτία που την προκάλεσε.