Η Ομάδα 33 διασκευάζει το έργο "Heimat" του Hermann Sudermann κι αναμετριέται με τις έννοιες της πατρίδας, της κοινωνικής ταυτότητας και της ατομικής ελευθερίας.