Αυτή την Παρασκευή όπως και κάθε Παρασκευή ο George Berman επιλέγει τη μουσική στο Drunk Sinatra.