Οι Duke και Arche αναλαμβάνουν για μια ακόμη φορά τη μουσική στο Dybbuk.