Το Σάββατο 16 Νοεμβρίου οι NO! στο πάνω μπαρ με cold wave, psych, edits.