Αλλαγή χρονιάς με Banana Boys στο Booze. Στις μουσικές επιλογές: Nancy Karali.