Κάθε Δευτέρα, η εβδομάδα ξεκινάει στο Coleur Locale με μουσικές επιλογές από τον Soldat.