Οι Professional Crap Dancers για το καλοκαιρινο τους πάρτι θα αναλάβουν τα decks στο αίθριο του Some Bizzare, μαζί τους θα είναι και ο Jose Amba (Delta.Alfa.Lamda, Street Outdoors).