Αναμένεται μάχη ανάμεσα στους Blur και στους Pulp, αναζητώντας το βασιλιά της Britpop.