Το electro ποτέ δεν πεθαίνει – αυτό θα αποδείξουν ο Kiko (datapunk) και ο dj Κumo