ΣΙΜΟΣ ΚΟΚΑΒΕΣΗΣ & BLUES Co

Rocking Thursdays και ο Σίμος Κοκαβέσης με τη Blues "εταιρεία" του, με blues-rock ύμνους, αλλά και originals απ' το "Wild World" album του "συνθέτουν" το μουσικό ιστό της βραδιάς.

LIFOTEAM 12.5.2016 | 00:00

Rocking Thursdays και ο Σίμος Κοκαβέσης με τη Blues "εταιρεία" του, με blues-rock ύμνους, αλλά και originals απ' το "Wild World" album του "συνθέτουν" το μουσικό ιστό της βραδιάς.

ΠΟΤΕ12/05/2016 - 12/05/2016
ΠΟΥLAZY
Οδηγός Μουσικής